Tjenester

Pløying
Utføres med Kverneland ES 4 og 5 skjærs vendeplog med kropp 28.

Harving
Utføres med Väderstad 6 m. slepeharv med sloddplanke.

Såing
Utføres med Väderstad Rapid 300 C. Med sloddplanker og såagregat for startgjødsel eller frø. Såmaskinen egner seg for såing etter jordbearbeiding samt direktesåing.

Tromling
Utføres med Marsk Stig slepetrommel.

Slåing av gras
Utføres med John Deere slåmaskin med sentermontert drag og hydraulisk stubbhøyde regulering. 3,5 meter arbeidsbredde og en av markedets beste når det gjelder stengelbehandling.

Beitepussing/Knusing av kratt
Utføres med Kverneland pusser. Tar kratt/kvist opp til 5 cm. i diameter. 2,8 meter arbeidsbredde.

Transportoppdrag
- Massetransport med dumperhenger. 20 tonn nyttelast.
- Rundballetransport. Opptil 26 baller pr. lass
- Transport av korn/sagflis/spon utføres med hengere a' 20m3.
- Flytting av gravemaskiner inntil 14 tonn.
- Utkjøring/flytting av naturgjødsel med 12m3 vogn med boggi.

Brøyting/Strøing/Kosting
- Brøyting utføres bakmontert skjær og ulike typer redskap i frontlaster.
- Strøing utføres med Dalen 2034 strøkasse.
- Kosting utføres med Dalen feiekost med sidebørste og støvdemping

Graving
Disponerer gravemaskiner fra 2,5-30 tonn.
- Tomtegraving/planering.
- Kabelgraving.
- Veibygging.
- Drenering.
- Skogsbilveg.
- Levering av grus, pukk, singel og matjord.

Andre tjenester
Andre tjenester utføres på forespørsel.

 

Ola M. Indahl © 2012

www.olam-indahl.no